Bibliografie a zdroje


Smetanovská literatura zahrnuje mimořádné množství knih, studií a článků. Následující soupis obsahuje pouze nejvýznačnější práce o Smetanově životě a díle.


I. Lexika, katalogy, bibliografie
BERKOVEC, Jiří. Tematický katalog skladeb Bedřicha Smetany. Strojopis (Praha 1999, Dílo a život Bedřicha Smetany 7).
BUDIŠ, Ratibor a Věra KAFKOVÁ. Bedřich Smetana: výběrová bibliografie. Praha: Kniha, 1963.
MOJŽÍŠOVÁ, Olga a Milan POSPÍŠIL. Bedřich Smetana a jeho korespondence: Bedřich Smetana and his correspondence. Praha: Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-7036-306-5.
ŠTĚDROŇ, Bohumír, Zdenko NOVÁČEK a Gracian ČERNUŠÁK (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963 (heslo Bedřich Smetana).
TEIGE, Karel. Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti Mistra Bedřicha Smetany 1-2. Praha : Fr. A. Urbánek, 1893 (I), 1896 (II). 155 s.
Grove's Dictionary of Music and Musicians, vol. IV, New York 1945, s. 785–790.

II. Osobnost, život a dílo
CLAPHAM, John. Smetana. (Master Musician). London / New York : J M Dent & Sons Ltd, 1972. ISBN 978-0-460-03133-3. (anglicky)
HOLZKNECHT, Václav. Bedřich Smetana: život a dílo. 2., rozš. a upr. vyd. Praha: Panton, 1984.
HOSTINSKÝ, Otakar. Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu. 1. vyd. Praha : Jan Laichter, 1901. 150 s.
KRAUS, Arnošt Vilém. Smetana v Göteborgu. Praha: J. Otto, 1925.
LARGE, Brian. Smetana. London : Gerald Duckworth & Co Ltd, 1970. 496 s. ISBN 978-0-7156-0512-7. (anglicky)
NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana 1-7. 1 / 2. vyd. Praha : Orbis, 1924–33 / 1950–54.
SÉQUARDTOVÁ, Hana. Bedřich Smetana. Praha : Editio Supraphon, 1988. 236 s.
ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci: průvodce. Praha: Supraphon, 1983.
TEICHMAN, Josef. Bedřich Smetana: život a dílo. Praha: Orbis, 1944.
VLČEK, Emanuel. Bedřich Smetana : fyzická osobnost a hluchota. Praha : Vesmír, 2001. 94 s. ISBN 80-85977-46-X.

III. Dílo, styl
JANEČEK, Karel. Dílo a život Bedřicha Smetany, sv. 1: Smetanova komorní hudba. Praha : Editio Supraphon, 1978.
JIRÁNEK, Jaroslav. Dílo a život Bedřicha Smetany, sv. 3 a 4: Smetanova operní tvorba. Praha : Editio Supraphon, 1984 (I), 1989 (II).
NEJEDLÝ, Zdeněk. Zpěvohry Smetanovy. 2., v SNPL 1. aut. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954.
OČADLÍK, Mirko. Libuše: vznik Smetanovy zpěvohry. 2. vyd. v grafické úpravě Fr. Muziky. V Praze: Melantrich, 1949.
PLAVEC, Josef. Smetanova tvorba sborová. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
PRAŽÁK, Přemysl. Smetanova Prodaná nevěsta: vznik a osudy díla. Praha: Lidová demokracie, 1962.
PRAŽÁK, Přemysl. Smetanovy zpěvohry I-IV. Praha: Za svobodu, 1948. Za svobodu.
SMOLKA, Jaroslav. Dílo a život Bedřicha Smetany, sv. 2: Smetanova vokální tvorba. Praha : Editio Supraphon, 1980.
SMOLKA, Jaroslav. Dílo a život Bedřicha Smetany, sv. 5: Smetanova symfonická tvorba. Praha : Editio Supraphon, 1984.
TYRRELL, John. Czech Opera. 1 / 2. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 1988 / 2005. 352 s. ISBN 978-0-521-34713-6. (anglicky)

IV. Vzpomínky
ČAPKOVÁ, Běla. Z jabkenické myslivny. 6. vyd. Praha: Supraphon, 1982.

V. Korespondence, články, referáty apod.
BALTHASAR, Vladimír: Bedřich Smetana. Část II. Dopisy B. Smetany na J. Srba-Debrnova. Vydání souborné (Praha 1924, s. 93–269).
BARTOŠ, František. Smetana ve vzpomínkách a dopisech. 7., rozš. vyd. V Praze: Topičova edice, 1941. Topičovy knihy českých osudů.
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška a Bedřich SMETANA, OČADLÍK, Mirko (ed.). Eliška Krásnohorská - Bedřich Smetana: Vzájemná korespondence. 2. vyd. V Praze: Topič, 1940.
SMETANA, Bedřich. Dopisy Smetanovy: kommentovaný výbor : šedesáti čtyř mistrových dopisů. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1896.
SMETANA, Bedřich a František MUZIKA, OČADLÍK, Mirko, ed. Zápisník motivů. Praha: Melantrich, 1942.
SMETANA, Bedřich a Josef SRB. Z denníků Bedřicha Smetany. Praha: M. Urbánek, 1902. Knihovna Dalibora.
SMETANA, Bedřich, JARKA, Václav Hanno (ed.). Kritické dílo Bedřicha Smetany 1858-1865. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1948.

VI. Sborníky
MOJŽÍŠOVÁ, Olga (ed.). Bedřich Smetana. Doba – život – dílo – Muzeum Bedřicha Smetany. Praha: Národní muzeum, 1998.
OTTLOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Bedřich Smetana a jeho doba: vybrané studie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-256-1.

Hlavní zdroje použité při přípravě těchto stránek:

Tištěné zdroje:

HOLZKNECHT, Václav. Bedřich Smetana: život a dílo. 2., rozš. a upr. vyd. Praha: Panton, 1984.
SÉQUARDTOVÁ, Hana. Bedřich Smetana. Praha : Editio Supraphon, 1988. 236 s.
ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci: průvodce. Praha: Supraphon, 1983.
KRÁLÍK, Jan. Studie ke gramofonové desce Bedřich Smetana (Géniové světové hudby XII.). Supraphon, 1990.
ŠEDA, Jaroslav. Textová studie ke gramofonové desce Bedřich Smetana: Má vlast. Supraphon.


Internetové zdroje:

Heslo Bedřich Smetana na Wikipedii

Heslo Bedřich Smetana v Českém hudebním slovníku osob a institucí


Ostatní zdroje:

Muzeum Bedřicha Smetany v Praze
Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích


počítadlo.abz.cz