Přehled díla podle žánruKomorní skladby


klavír

Kvapík D dur (1832?) /fragment/ [JB 2:1]
Variace na téma z Belliniho opery Kapuleti a Montekové (1839 - 1840) /fragment/ [JB 2:2]
Adagio pro klavír (1839 - 1841?) /fragment/ [JB 2:6]
Louisina polka Es dur (1840) [JB 1:1]
Jiřinková polka D dur (1840) [JB 1:2]
Galopp di bravoura (1840) [JB 1:3]
Variace na téma z Belliniho opery Kapuleti a Montekové (1840) /fragment/ [JB 2:3]
Introdukce As dur (1840) /fragment/
Impromptus: I. es moll (1841) [JB 1:4], II. h moll (1841) [JB 1:5], III. As dur (1841 - 1842) [JB 1:6]
Mariina polka F dur (1841) /fragment/ [JB 2:7]
Valčíky (5 čísel) (1841 - 1842) /fragment/
Duo beze slov E dur (1842) [JB 1:13]
Ze studentského života C dur (polka) (1842, 1858) [JB 1:9]
Etuda pro levou ruku c moll (1842) /fragment/ [JB 2:9]
5 motivů. Pensées. (1842) /fragment/
Rhapsodie As dur (1843) /fragment/ [JB 2:10]
Quadrilles: I. B dur (1843) [JB 1:14], II. F dur (1843 - 1844) [JB 1:16]
Vzpomínka na Plzeň Es dur (polka) (1843 - 1844) [JB 1:17]
Skladba cis moll (mazurkové capriccio) (1843 - 1844) [JB 1:15]
Bagatelles et Impromptus, op. 6, 8 skladeb (1844) [JB 1:19]
Valčíky, 5 částí (1844) [JB 1:18]
Lístky do památníků, 6 skladeb: Kateřině Kolářové (1844) [JB 1:20], Alžbětě Felicii Thunové (1845) [JB 1:25], Josephině Finkeové (1845) [JB 1:21], Janu Kunzovi (1845) [JB 1:22], Václavu Ulwerovi (1845) [JB 1:23], Marii Prokschové (1862) [JB 1:81]
Téma s variacemi (1844 - 1849?) [JB 1:40]
Skladba pro klavír As dur (1844) /fragment/ [JB 2:11]
Dvě skladby pro klavír B dur, C dur (1844) /fragment/ [JB 21:4]
Übungen in den ersten rhythmischen Bildungen /fragment - částečně nezvěstné/ [JB 2:18a], Rhythmische Übungen, 8 skladeb [JB 2:18a], Fingerübungen auf der Grundlage der Tonleiter /fragment - částečně nezvěstné/ [JB 2:18b] (1844 - 1849?)
Pensée fugitive (1845) [JB 1:24]
Dvě skladby pro klavír F dur, f moll (1845) /fragment/ [JB 21:3]
Höhere Bildungen, 16 skladeb pro klavír (1845 - 1849?) /fragment - zachována jen čísla 13 - 16/ [JB 2:18c]
Polka Es dur (1846) [JB 1:28]

Studijní skladby /výběr/:
Smuteční pochod (1845)
Nokturno Es dur (1845)
Vivace F dur (1845)
Andante F dur (1845)
Pochody F dur, c moll, D dur (Pochod válečníků), B dur (Venkovský pochod), E dur (Triumfální pochod) (1845)
Fugy (1 - 12) (1845)
Etudy C dur /ve formě preludia/, a moll /v písňové formě/ (1846) [JB 3:18]
Charakteristické variace na téma české lidové písně "Sil jsem proso" (1846)
Ronda C dur, a moll, F dur, d moll (1846)
Skladby C dur, B dur, A dur v sonátové formě (1846)
Klavírní sonáta g moll (1846) [JB 3:24]


Allegro capriccioso h moll (1847?, 1849?) [JB 1:32]
Lesní city a dojmy = Impromptu f moll (1847?, 1883) [JB 1:31]
Romance B dur (1847 - 1848?, 1883) [JB 1:33]
Charakteristický kus Ces dur (1847 - 1848) [JB 1:34]
Šest charakteristických kusů, op. 1, 6 skladeb (1847 - 1848) [JB 1:35]
Fantazie na národní písně (1847) /fragment/ [JB 2:12]
Pochod studentských legií F dur (1848) [JB 1:36]
Pochod Národní gardy D dur (1848) [JB 1:37]
Caprice g moll (1848) /fragment/ [JB 2:17]
Lístky do památníku G dur [JB 1:41], g moll [JB 1:42], h moll [JB 1:43] (z pozůstalosti) (1848 - 1849?)
Lístky do památníku, op. 2, 6 skladeb (1848 - 1850) [JB 1:51]
Tři salonní polky, op. 7, Fis dur, f moll, E dur (1848 - 1854) [JB 1:60]
Tři poetické polky, op. 8, Es dur, g moll, As dur (1848? - 1854) [JB 1:61]
Charakteristické kusy, op. 3, 3 skladby (1848 - 1856) [JB 1:65]
Črty, op. 4, 4 skladby (1848? - 1857) [JB 1:66]
Polka C dur (1848) /fragment/ [JB 2:15]
Lístek do památníku D dur (1848 - 1849?) /fragment/ [JB 2:23]
Lístek do památníku Fis dur (1848 - 1850?) /fragment/ [JB 2:22]
Lístek do památníku D dur (1848 - 1849?) /fragment/ [JB 2:24]
Lístek do památníku d moll (1848 - 1850?) /fragment/ [JB 2:25]
Lístek do památníku Ges dur (1848 - 1850?) /fragment/ [JB 2:26]
Svatební scény, 3 skladby (1849) [JB 1:44]
Lístky do památníku A dur [JB 1:45], B dur [JB 1:46] (1849)
Poklad melodií I [JB 1:48] a II [JB 1:49] (1849 - 1850 /?/)
Andante Es dur (1849? - 1855) [JB 1:62]
Črty, op. 5, 4 skladby (1849? - 1857) [JB 1:67]
Lístek do památníku g moll (1849 - 1854?) /fragment/ [JB 2:21]
Lístek do památníku b moll (1852?) [JB 1:52]
Lístek do památníku B dur (Toccatina) (1852?, 1883) [JB 1:53b]
Lístek do památníku es moll (1852?) [JB 1:54]
Polky E dur [JB 1:55], g moll [JB 1:56], A dur [JB 1:57] (1852? - 1853, 1883)
Polka f moll (1855?) [JB 1:63]
Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 20 d moll, KV466 (1856) [JB 4:1]
Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 24 c moll, KV491 (1856?) [JB 4:2]
Kadence k Beethovenovu klavírnímu koncertu č. 3 c moll, op. 37 (1857, 1872) [JB 4:4]
Erinnerung an Weimar /Vzpomínka na Výmar/ (1857) [JB 1:68]
Cid Campeador - Ximene (1857 - 1858) /fragment/ [JB 2:42]
Zvědavý, transkripce písně F. Schuberta, op. 10/2 (1858) [JB 1:69/2]
Vidění na plese (Ball vision) C dur (1858) [JB 1:71]
Balada e moll (1858) /fragment/ [JB 2:43]
Koncertní etuda C dur (1858 - 1859) /původní verze 1858 Scherzo-etuda/ [JB 1:73]
Macbeth a čarodějnice (1859) [JB 1:75]
Bettina polka C dur (1859, 1883) [JB 1:74a, b]
Vzpomínka na Čechy ve formě polek, op. 12, a moll, e moll (1859) [JB 1:76]
Vzpomínka na Čechy ve formě polek, op. 13, e moll, Es dur (1859 - 1860) [JB 1:77]
Polka f moll (1860 - 1870) /fragment/
Na břehu mořském gis moll, op. 17 (1861) [JB 1:80]
Koncertní fantazie na české národní písně (1862) [JB 1:83]
Cantabile pro klavír (1862) [JB 1:82]
Skladba a moll (Velká fantazie) (1862?) /fragment/ [JB 2:45]
Kadence k Mozartovu klavírnímu koncertu č. 27 B dur, KV595 (1864?) [JB 4:3]
Sny, 6 skladeb (1875) [JB 1:103]
České tance I (1877) [JB 1:107]
České tance II, op. 21 (1879) [JB 1:114]
Andante f moll (1880) [JB 1:117]
Romance g moll (1881) [JB 1:121]

Čtyřruční klavír a dva klavíry:
Ouvertura c moll pro klavír na čtyři ruce (1842) [JB 1:7]
Ouvertura A dur pro klavír na čtyři ruce (1842) [JB 1:8]
Skladba bez nadpisu g moll - pro dva klavíry na čtyři ruce (1845) [JB 1:26]
Sonátová věta e moll pro dva klavíry na čtyři ruce (1849) [JB 1:47]
Rondo C dur pro mládež pro dva klavíry na čtyři ruce (1850) [JB 1:50]


varhany

Šest preludií (1846) [JB 1:30]


komorní soubory

Valčík pro dvoje housle, violu a violoncello (1840) /fragment - znám jen part 1. houslí/ [JB 2:4]
Fantazie na motivy z oper pro dvoje housle, violu a violoncello (1840?) /fragment/ [JB 2:5]
Fantazie na českou lidovou píseň "Sil jsem proso" pro housle a klavír (1842 - 1843) [JB 1:12]
Skladba pro hoboj a klavír (1846 - 1847?) /fragment/ [JB 2:14]
Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello (1850?) /fragment/ [JB 2:33]
Trio g moll, op. 15, pro klavír, housle a violoncello (1855, 1857) [JB 1:64]
Smyčcový kvartet č. 1 e moll "Z mého života" (1876) [JB 1:105]
Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír: I. A dur, II. g moll (1880) [JB 1:118]
Smyčcový kvartet č. 2 d moll (1882 - 1883) [JB 1:124]
Orchestrální skladby


malý orchestr

Menuet B dur (1842) [JB 1:10]
Galopp bajadérek C dur (1842?) [JB 1:11]
předehra k loutkové hře Doktor Faust (1862) [JB 1:85]
předehra k loutkové hře Oldřich a Božena (1863) [JB 1:88]
fanfáry do Shakespearova Richarda III. (1867) [JB 1:92]
hudba k živému obrazu Rybář (1869) [JB 1:97]
hudba k živému obrazu Libušin soud (1869) [JB 1:98]


velký orchestr

Slavnostní předehra D dur, op. 4 (1848 - 1849, 1883) [JB 1:39]
Triumfální symfonie E dur, op. 6 (1853 - 1854, 1881) [JB 1:59]
Richard III., op. 11, symfonická báseň (1858) [JB 1:70]
Valdštýnův tábor, op. 14, symfonická báseň (1858 - 1859) [JB 1:72]
Hakon Jarl, op. 16, symfonická báseň (1860 - 1861) [JB 1:79]
polka Našim děvám (1862 - 1863?) [JB 1:86]
Pochod ke slavnosti Shakespearově, op. 20 (1864) [JB 1:90]
Slavnostní předehra C dur k položení základního kamene Národního divadla (1868) [JB 1:95]
Má vlast (cyklus symfonických básní): [JB 1:112]
Vyšehrad (1872?, září 1874 - 18.11.1874)
Vltava (20.11.1874 - 8.12.1874)
Šárka (leden 1875 - 20.2.1875)
Z českých luhů a hájů (dokončeno 18.10.1875)
Tábor (dokončeno 13.12.1878)
Blaník (dokončeno 9.3.1879)
Venkovanka (polka) (1879) [JB 1:115]
Pražský karneval (1883) /fragment/ [JB 1:126]
Vokální skladby


písně

Studijní skladby:
Dvě písně na slova B. Breigera a W. Melhopa: Liebchens Blick (1846) [JB 3:25/1], Lebewohl (1846) [JB 3:25/2]


Tři písně na slova Ch. M. Wielanda, J. G. Jacobiho a F. Rückerta: Schmerz der Trennung (1846) [JB 1:27], Einladung (1846) [JB 1:29], Liebesfrühling (1853) [JB 1:53a]
Píseň na slova E. Bozděcha do tragédie Baron Goertz (1868) [JB 1:93]
Večerní písně na slova V. Hálka; 5 skladeb (1879) [JB 1:116]


sbory

Studijní skladby:
"Jesu meine Freude", smíšený sbor (1846) [JB 3:26/1]
"Ich hoffe auf den Herrn", smíšený sbor (1846) [JB 3:26/2]
"Lobet den Herrn", smíšený sbor (1846) [JB 3:26/3]
"Heilig ist der Herr Zebaoth" na liturgický text pro smíšený dvojsbor a cappella (1846) [JB 3:26/4]
Dvě latinská offertoria Scapulis suis [JB 3:27/1], Meditabitur [JB 3:27/2] na texty žalmů pro smíšený sbor, varhany a malý orchestr (1846)


Píseň svobody na slova J. J. Kolára pro smíšený sbor a klavír (1848) [JB 1:38]
Píseň česká na slova Jana z Hvězdy pro mužský sbor a cappella, 1. verze (1860) [JB 1:78]
Tři jezdci na slova J. V. Jahna pro mužský sbor a cappella (1862) [JB 1:84]
Odrodilec na slova A. Metlińského v překladu F. L. Čelakovského (1863, 1864) [JB 1:89] (po revizi 1864 [JB 1:91])
Rolnická na slova V. Trnobranského pro mužský sbor a cappella (1868) [JB 1:94]
Česká píseň na slova Jana z Hvězdy pro smíšený sbor a klavír (nové zhudebnění Písně české) (1868) [JB 1:96]
- pro smíšený sbor a orchestr (dokončeno 20.9.1878) [JB 1:111]
Slavnostní sbor na slova E. Züngela pro mužský sbor a cappella (památce K. Havlíčka Borovského) (1870) [JB 1:99]
Píseň na moři na slova V. Hálka pro mužský sbor a cappella (1876 - 1877) [JB 1:106]
Tři trojhlasé ženské sbory a cappella (Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Západ slunce) na slova B. Pešky a J. V. Sládka (1878) [JB 1:109]
Věno na slova J. Srba-Debrnova pro mužský sbor a cappella (15.10.1880) [JB 1:119]
Modlitba na slova J. Srba-Debrnova pro mužský sbor a cappella (1880) [JB 1:120]
Heslo I, II na slova J. Srba-Debrnova pro mužský sbor a cappella (1882) [JB 1:123]
Naše píseň na slova J. Srba-Debrnova pro mužský sbor a cappella (1883) [JB 1:125]


opery

Braniboři v Čechách (únor 1862 - 23.4.1863) [JB 1:87]
Prodaná nevěsta (červenec 1863 - 15.3.1866, 1868, 1869, 1870) [JB 1:100]
Dalibor (15.4.1865 - 29.12.1867, 1870, 1879) [JB 1:101]
Libuše (1869 - 12.11.1872) [JB 1:102]
Dvě vdovy (16.7.1873 - 15.1.1874, 1877) [JB 1:108]
Hubička (listopad 1875 - 29.7.1876) [JB 1:104]
Tajemství (23.7.1877 - 31.5.1878, 1879) [JB 1:110]
Čertova stěna (září 1879 - 17.4.1882) [JB 1:122]
Viola (1874 - 1875, 1883 - 1884) /fragment/ [JB 2:48]
Úpravy vlastních a cizích skladeb /většinou jako skladby instruktivní; částečně nezvěstné/:
Pochod Národní gardy - arr. pro orchestr (1848) /fragment - jen houslové party/ [JB 1:37]
Richard III. - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce (1859); první provedení: 24.4.1860 v Göteborgu [JB 1:70]
Má vlast - úpr. pro klavír na 4 ruce (1875 - ?1880) [JB 1:112]
Venkovanka - úpr. pro klavír (1880?) [JB 1:115]
Pražský karneval - úpr. pro klavír na 4 ruce [JB 1:126]
Pochod ke slavnosti Shakespearově - úpr. pro klavír na 4 ruce [JB 1:90]
Scherzo z Triumfální symfonie - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce; první provedení: 1858 v Göteborgu

Ludwig van Beethoven: Coriolan - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce (1852); první provedení: 28. 3. 1852, nevydáno.
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lieder ohne Worte, op. 62/3, 30/3, 19/4, 53/6 - úpr. pro 2 klavíry na 4 ruce (1853); první provedení: 3., 10., 24. 4. 1853, nevydáno.
Robert Schumann: Kánon a moll, op. 56/2 - úpr. pro 2 klavíry (1855); první provedení: 25. 3. 1855, nevydáno.
Richard Wagner: Tannhäuser (předehra) - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce (1855); první provedení: 25. 3. 1855
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy - úpr. pro 2 klavíry na 4 ruce (1856); první provedení: 6. 4. 1856, nevydáno.
Ludwig van Beethoven: pochod - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce (1856); první provedení: 13.4.1856
Ludwig van Beethoven: variace - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce (1858?); první provedení: 29.3.1859
Gaspare Spontini: Fernand Cortez (předehra k opeře) - úpr. pro 4 klavíry na 4 ruce; první provedení: 29.3.1859
Wolfgang Amadeus Mozart: arr. duetů [JB 3:29]


Skici /k nerealizovaným nebo nedochovaným skladbám/:
Velká polka /L. Pradáčové/ pro klavír (1841) [JB 2:8]
Předehra d moll pro orchestr (1847?) [JB 2:13]
"Zdráv budiž Josefe", sbor /hymna na počest českého krále/; text: H. Poděbradský (1848?) [JB 2:16]
Polka e moll pro klavír (1848 - 1849) [JB 2:27]
"Nehleď bolně dívko na mne" pro hlas a klavír; text: F. B. Květ (1848 - 1849?) [JB 2:28]
"Smutně včela v poušti" pro hlas a klavír; text: F. B. Květ (1848 - 1849?) [JB 2:29]
"Když se slunko zas usmívá" pro hlas a klavír; text: F. B. Květ (1848 - 1849?) [JB 2:30]
Polka G dur pro klavír /1. verze Venkovanky/ (1850?) [JB 2:31]
Sonáta Es dur pro dva klavíry na čtyři ruce /instruktivní/ (1850?) [JB 2:32]
"Plavba Vikingů" pro orchestr (1850?) [JB 2:39]
Skladba f moll pro klavír (1850 - 1853?) [JB 2:37]
Symfonie a moll pro orchestr (1850 - 1853?) [JB 2:38]
Klavírní kvartet /housle, viola, violoncello a klavír/ (1852 - 1853?) [JB 2:35]
Fragment c moll pro orchestr (1854 - 1856?) [JB 2:40]
Fragment d moll pro orchestr (1874 - 1878) [JB 2:47]
"Viola als Muster" pro orchestr /náčrtek k "Velké symfonii"/ (1884) [JB 21:12]


Nezvěstné skladby:
Valčík pro klavír (1829 - 1831?) [JB 11:1]
Kvapík pro klavír (1829 - 1831?) [JB 11:2]
Skladby pro klavír (1835 - 1840) [JB 11:3]
Smyčcový kvartet des moll /dvoje housle, viola, violoncello/ (1839 - 1840?) [JB 11:6]
"Osmanská polka" pro dvoje housle, violu a violoncello (1839 - 1840?) [JB 11:5]
Polka pro dvoje housle, violu a violoncello (1839 - 1840?) [JB 11:4]
Předehra pro dvoje housle, violu a violoncello (1840) [JB 11:7]
"Vzpomínka na Nové Město nad Metují", polka pro klavír na čtyři ruce (1840) [JB 11:8]
"Poutník" pro hlas a klavír; text: F. Schiller (1840) [JB 11:9]
Valčík As dur pro klavír (1841) [JB 11:10]
Kvapík H dur pro klavír (1841) [JB 11:11]
Valčík As dur pro klavír (1841) [JB 11:12]
Kateřinina polka pro klavír (1841) [JB 11:14]
Alžbětin valčík pro klavír (1841) [JB 11:15]
"Hymne zum Herr Johannes von Nepomuk" pro hlas a klavír (1841) [JB 11:13]
"Trockne Blumen", transkripce písně F. Schuberta z cyklu Spanilá mlynářka pro klavír, op. 10/1 (1858) [JB 1:69/1]Pozn.: Signatury JB jsou čísla z Tematického katalogu skladeb Bedřicha Smetany Jiřího Berkovce (Praha, 1999).počítadlo.abz.cz