Podpis BS

Podpis BS

Jediný zachovaný dopis K. Kolářové (1843)

Jediný zachovaný dopis K. Kolářové (1843)

První dopis BS F. Lisztovi (1848)

První dopis BS F. Lisztovi (1848)

Jeden z posledních dopisů BS J. Srbovi (asi 19.2.1884)

Jeden z posledních dopisů BS J. Srbovi (asi 19.2.1884)

Ze zápisníku motivů BS

Ze zápisníku motivů BS

Zápisky o sluchových potížích (říjen 1874)

Zápisky o sluchových potížích (říjen 1874)

Cvičení z češtiny

Cvičení z češtiny

Kresby BS (1858)

Kresby BS (1858)

Brýle BS

Brýle BS

Peněženka BS

Peněženka BS

Motýlek a vycházková hůlka BS

Motýlek a vycházková hůlka BS

Naslouchadlo BS

Naslouchadlo BS

Karty BS s motivy z české mytologie a historie

Karty BS s motivy z české mytologie a historie

Pistole mladého BS

Pistole mladého BS

Klavír BS

Klavír BS

Čestná taktovka, dar Hlaholu

Čestná taktovka, dar Hlaholu

Matriční záznam narození BS (dole)

Matriční záznam narození BS (dole)

Zápis Fr. Smetany o narození syna

Zápis Fr. Smetany o narození syna

Záznamy o prospěchu BS na gymnáziu v Jihlavě

Záznamy o prospěchu BS na gymnáziu v Jihlavě

Potvrzení o oddání BS s K. Kolářovou (1851)

Potvrzení o oddání BS s K. Kolářovou (1851)

Cestovní pas BS

Cestovní pas BS

Úmrtní list BS

Úmrtní list BS

Oznámení divadla o úmrtí BS

Oznámení divadla o úmrtí BS

Pohřeb BS, zastavení u Nár. divadla

Pohřeb BS, zastavení u Nár. divadla

Hrob BS na vyšehradském hřbitově

Hrob BS na vyšehradském hřbitově

První referát BS v Nár. listech

První referát BS v Nár. listech

Plakát hudebního ústavu BS (1848)

Plakát hudebního ústavu BS (1848)

Zápis v deníku K. Kolářové

Zápis v deníku K. Kolářové

Blahopřání A. Dvořáka k narozeninám BS

Blahopřání A. Dvořáka k narozeninám BSpočítadlo.abz.cz