Životopis v datech


1824 - 1840       1841 - 1850       1851 - 1860       1861 - 1870       1871 - 1880       1881 - 18841824

2.3.
Pivovarskému sládku Františku Smetanovi (1777 - 1857) a Barboře roz. Lynkové (1791 - 1864) se v Litomyšli narodil syn Bedřich (BS). Rod otce pochází ze Sádové, matčin rod z Miletína. Ze tří manželství otce bude v rodině celkem 11 dětí (7 dalších zemřelo předčasně).


1828 - 1830

Otec učí BS na housle, základy hry na klavír dává litomyšlský učitel Jan Chmelík.


1829

BS vstupuje do 1. třídy školy v Litomyšli. Při domácím koncertu hraje pětiletý BS part prvních houslí v jednom z kvartetů J. Haydna.


1830

4.10.
Při hudební akademii v Litomyšli hraje v klavírní úpravě předehru k Auberově Němé z Portici.


1831

červenec
Smetanovi se stěhují do Jindřichova Hradce, kde si otec najal pivovar. BS tu absolvuje 2. a 3. třídu "hlavní školy", primu a částečně sekundu gymnázia. Dále se učí hudbě u regenschoriho Františka Ikavce.


1832

BS zapisuje svou první skladbu - Kvapík D dur pro klavír.


1835

29.7.
Otec BS kupuje statek v Růžkových Lhoticích, rodina se tam stěhuje. BS kvůli špatným studijním výsledkům opakuje sekundu na gymnáziu v Jihlavě. Jeho učitelem hudby je zde Viktorin Maťocha.


1836

leden
Na pololetním vysvědčení v Jihlavě má BS všechny známky nedostatečné.

září
BS nastupuje do gymnázia v Německém (Havlíčkově) Brodě znovu do primy společně s bratrem Antonínem. Otec mu zakazuje hudební produkce. Prospěch BS se zlepšuje.


1837

O prázdninách se BS dále hudebně vzdělává u čechtického učitele Jana Syrového.


1839

BS si doma vymůže přestup do Prahy. Místo studia na akademickém gymnáziu se však věnuje svobodnému životu a hudbě. Hudbu zde studuje u Jana Nepomuka Batky.


1840

13.5.
BS oznamuje řediteli gymnázia J. Jungmannovi, že opouští studia.

léto
BS komponuje Louisinu polku Es dur (pro obdivovanou sestřenici), Jiřinkovou polku D dur a další menší skladby.

27.9.
BS vystupuje na akademii v Čechticích poprvé jako klavírista s orchestrem.

říjen
Otec rozhodl, aby BS dokončil gymnázium v Plzni pod dohledem bratrance prof. dr. Františka Smetany.


1842

BS se v Plzni citově sbližuje s Kateřinou Kolářovou (1827 - 1859), kterou poznal už v Jindřichově Hradci - hrají spolu čtyřručně na klavír a BS u Kolářových bydlí. Komponuje polku Ze studentského života. Pokouší se též poprvé o instrumentaci - Galop bajadérek, Menuet.


1843

5.7.
BS hraje v Plzni s houslistou Arnoštem Nesvatbou, poprvé o jeho klavírní hře píše novinová kritika. Za nedovolené vystoupení je mu zhoršena známka z chování, jinak je však jeho prospěch dostatečný.

8.8.
Konec studentského pobytu v Plzni.

2.10.
Po roztržce s otcem odchází BS do Prahy věnovat se výhradně hudbě. Pro začátek dostává jen 20 zlatých. V Praze žije bez prostředků. Po Duu beze slov komponuje Vzpomínky na Plzeň - oboje věnuje Kateřině Kolářové.

prosinec
S pomocí přátel dostává několik kompozičních lekcí od Josefa Proksche.


1844

18.1.
Na doporučení Jana Bedřicha Kittla získává BS místo učitele hudby v rodině hraběte Thuna - plat 300 zlatých ročně.

20.7.
Dokončena kompozice osmi klavírních Bagatell a Impromptus, BS píše další příležitostné skladby.


1845

léto
Díky lepší finanční situaci BS zahajuje soustavné soukromé studium skladby u Josefa Proksche v Praze (až do roku 1847).


1847

1.6.
BS končí učitelské působení u Thunů a studium u Proksche. Pokouší se o koncertní dráhu v Plzni (s úspěchem) a v Chebu, kde se však setká s nezájmem publika. Zadlužuje se a ztrácí chuť komponovat.


1848

23.3.
BS píše v zoufalé situaci obdivovanému Férenci Lisztovi. Popíše svá hudební studia, k dopisu přiloží Šest charakteristických kusů a žádá o půjčku 400 zlatých.

30.3.
Liszt odpovídá - zaslané skladby se mu líbí, ale obnos půjčit nemůže. Jeho zájem o neznámého skladatele je však značný.

11.6.
Revoluční události v Praze. Pod jejich dojmem BS komponuje Pochod studentských legií pražské university a Pochod Národní gardy a dále Píseň svobody podle Josefa Jiřího Kolára.

8.8.
S pomocí přátel otvírá BS vlastní hudební školu (v Praze na rohu Staroměstského náměstí a Železné ulice). Je zde úspěšný.


1849

5.3.
BS dokončil první vážnou orchestrální skladbu Slavnostní předehra D dur.

25.3.
Šest charakteristických kusů, op. 1, je poprvé provedeno veřejně.

20.4.
Na Žofíně diriguje František Škroup Slavnostní předehru D dur - je to první provedení orchestrální skladby BS; BS na tomto koncertě interpretuje vlastní klavírní skladby.

29.8.
Svatba BS s Kateřinou Kolářovou u sv. Štěpána v Praze.

během roku
Ke svatbě své žačky Marie Thunové píše cyklus tří svatebních scén.


1850

leden
Smetanovi se stěhují do nového bytu v ulici V Jámě, čp. 696.

10.12.
Na doporučení Josefa Proksche se BS stává osobním klavíristou bývalého císaře Ferdinanda V.


1851

7.1.
Manželům Smetanovým se narodila dcera Bedřiška (první z celkem šesti dcer BS). Projeví se u ní zřejmé hudební nadání, brzy však umírá.

V tomto roce vychází v Lipsku tiskem Šest charakteristických kusů, op. 1, bohužel bez honoráře (jedná se o vůbec první tisk neznámého autora).


1852

26.2.
Manželům Smetanovým se narodila druhá dcera Gabriela (v rodině zvaná Jelčinka).


1853

24.5.
Manželům Smetanovým se narodila třetí dcera Žofie.

BS komponuje k poctě sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou Triumfální symfonii a zasílá ji do Vídně, neobdrží však odpověď.


1854

9.7.
Zemřela dcera Gabriela.


1855

26.2.
BS pořádá v Konviktě první samostatný orchestrální koncert - diriguje premiéru Triumfální symfonie a hraje svá i cizí klavírní díla.

6.9.
Zemřela dcera Bedřiška. Pod dojmem této ztráty komponuje BS Trio g moll pro klavír, housle a violoncello.

25.10.
Narodila se čtvrtá dcera Kateřina.

3.12.
Premiéra Tria g moll.


1856

10.6.
Zemřela dcera Kateřina.

8.8.
Během Lisztovy návštěvy v Praze přenechá klavírní virtuos Dreyschock BS nabídku na místo ředitele Filharmonické společnosti v Göteborgu ve Švédsku.

11.10.
BS odjíždí do Göteborgu, cesta trvá pět dní. 23.10. zde má první koncert. Bude zde vyučovat, koncertovat a komponovat, jeho činnost zde bude úspěšná.


1857

12.6.
V Novém Městě nad Metují zemřel František Smetana, otec BS.

srpen
Prázdniny s rodinou v Roztokách u Prahy.

září
Cestu zpět do Göteborgu podniká BS i s chotí, dcerou Žofií a švagrovou Alžbětou Kolářovou.

podzim
V Göteborgu BS mj. uvádí své Trio g moll.


1858

léto
Jediné prázdniny, o nichž se BS nevrací domů - s rodinou pobývá v lázních na švédském ostrově Särö. Také kreslí. Dokončuje zde symfonickou báseň Richard III.

1.9.
Návrat do Göteborgu. BS píše druhou symfonickou báseň - Valdštýnův tábor.


1859

17.3.
Kvůli vážné nemoci své ženy se BS rozhodl ukončit své působení v Göteborgu a v tento den pořádá koncert na rozloučenou.

19.4.
Manželka BS Kateřina umírá cestou domů v Drážďanech na plicní tuberkulózu.

léto
BS tráví prázdniny s dcerou Žofií u svého bratra Karla v Chlomku u Obříství. Z příbuzenstva švagrové Albertiny se zde BS setká s Betty (Barborou) Ferdinandiovou (1840 - 1908), se kterou se citově sblíží.

16.9.
Z existenčních důvodů se BS rozhodl pro návrat do Švédska. Na cestu bere jako společníka Jana Rysa (z Chlomku). Komponuje na přání Betty Ferdinandiové Bettinu polku. Dále píše klavírní skicu Macbeth a čarodějnice.


1860

začátek roku
BS komponuje symfonickou báseň Hakon Jarl a na výzvu dr. Ludevíta Procházky uvažuje o kompozici sborů na české texty. Vzniká první verze Písně české na slova Jana z Hvězdy.

10.7.
Svatba s Betty Ferdinandiovou v Obříství. Následují prázdniny na Lamberku a svatební cesta do Kamýku u Litoměřic.

září
BS již po popáté v Göteborgu; nyní s ním přijíždí i Betty.


1861

březen - květen
Pod dojmem zpráv o oživení kulturního života v Praze a o přípravách k založení samostatného českého divadla se BS rozhodne k návratu do Prahy. Následuje několik koncertů na rozloučenou se Švédskem.

19.5.
BS se vrací do Prahy.

25.9.
Manželům Smetanovým se narodila dcera Zdenka (pro BS pátá, pro Bettinu první).

29.9.
Dokončena kompozice klavírní etudy Na břehu mořském.

26.10.
BS pomýšlí na dráhu klavírního virtuosa - podniká několikatýdenní koncertní turné po Holandsku a do Porýní; bez většího ohlasu.


1862

5.1.
BS pořádá orchestrální koncert na Žofíně - mj. diriguje premiéry svého Richarda III. a Valdštýnova tábora. Podnik však končí schodkem z důvodu malé návštěvy.

18.1.
Další koncert v Konviktě - konečně přinesl výtěžek.

únor
BS získává od Karla Sabiny libreto ke své první opeře Braniboři v Čechách.
Názorově se rozchází s F. L. Riegrem v pohledu na povahu a budoucnost české národní hudby.

jaro
Poslední krátká cesta do Göteborgu kvůli vyrovnání dluhu za pražský koncert.

1.10.
Pokus o proniknutí do tisku: Časopis Slavoj uveřejňuje článek BS O našich koncertech; BS kriticky hodnotí hudební život v Praze, navrhuje založit abonentní koncerty a předkládá jasný dramaturgický záměr provádět díla skladatelů mnoha různých národů a zvláště autorů slovanských.

konec roku
BS komponuje Branibory v Čechách.


1863

28.1.
Na přípravné schůzi Umělecké besedy je BS zvolen do čela hudební skupiny.

19.2.
Manželům Smetanovým se narodila dcera Božena (pro BS šestá a poslední, pro Bettinu druhá).

23.4.
Dokončena partitura Braniborů v Čechách. BS ji zadá do soutěže hraběte Harracha.

5.7.
Karel Sabina posílá BS libreto ke komické opeře, na návrh BS se bude jmenovat Prodaná nevěsta.

1.9.
Z existenční nutnosti BS otevírá znovu hudební školu, společně s přítelem, skladatelem a sbormistrem Ferdinandem Hellerem, v Lažanského paláci, kam se s rodinou přestěhoval.

30.10.
BS se stává sbormistrem Hlaholu.


1864

24.2.
BS diriguje premiéru své symfonické básně Hakon Jarl.

23.4.
V Novoměstském divadle se oslavuje 300. výročí narození W. Shakespeara. BS zde diriguje mj. premiéru svého slavnostního pochodu (jevištěm při tom projde 230 postav v kostýmech).

2.5.
V Národních listech vychází první ze 73 kritických článků BS o opeře v Praze. BS především poukazuje na jednostranný repertoár. V dalších fejetonech ze zastává české tvorby.

20.11.
V Mladé Boleslavi zemřela Barbora Smetanová, rozená Lynková, matka BS.


1865

15.4.
BS začíná komponovat operu Dalibor.

23.4.
BS žádá o uvolněné místo ředitele pražské konzervatoře - bez výsledku.

7.7.
BS končí z důvodu velkého pracovního vytížení ve funkci sbormistra Hlaholu.


1866

5.1.
Premiéra Braniborů v Čechách v Prozatímním divadle.

15.3.
Dokončena partitura Prodané nevěsty.

28.3.
BS získává za Branibory v Čechách první cenu hraběte Harracha (před Pokladem Ad. Pozděny a Horymírovým skokem J. N. Maýra).

30.5.
Premiéra Prodané nevěsty (1. verze) v Prozatímním divadle.

3.7.
V den porážky rakouských vojsk pruskou armádou Smetanovi prchají z Prahy do Nových Hutí u Berouna.

13.9.
BS se stává kapelníkem Prozatímního divadla (s platem 1200 zlatých ročně). Jako první diriguje 28.9. Weberova Čarostřelce.


1867

léto
Kompozice Dalibora.

16.9.
BS navštěvuje rodnou Litomyšl.

29.12.
Dokončena partitura Dalibora.


1868

16.5.
Den položení základního kamene Národního divadla. Na kámen poklepe po F. Palackém BS se slovy: "V hudbě život Čechů!"
Večer v Novoměstském divadle premiéra Dalibora. Před ní se hraje Slavnostní předehra C dur (BS).

28.10.
Smetanovi se stěhují z nábřeží do Poštovské ulice čp. 1018 (dnes ulice Karoliny Světlé).


1869

srpen
BS začíná komponovat operu Libuše.


1870

25.9.
V Prozatímním divadle se poprvé hraje konečná verze Prodané nevěsty.


1872

17.1.
Divadelní ředitelství jmenuje BS uměleckým ředitelem české opery.

léto
Prázdniny na Šumavě.

15.10.
BS se zasazuje o zřízení operní školy při českém divadle.

12.11.
BS dokončuje partituru Libuše. Premiéru bude mít až za devět let - BS dílo určil až k otevření Národního divadla.


1873

12.1.
BS se stává ředitelem operní školy při Prozatímním divadle.

16.7.
Začátek kompozice opery Dvě vdovy.


1874

15.1.
Dokončena partitura opery Dvě vdovy.

3.2.
Dcera BS Žofie se vdává za lesmistra Josefa Schwarze. Manželé Schwarzovi budou BS velkou oporou v závěru života.

27.3.
Premiéra Dvou vdov v Prozatímním divadle.

srpen
První příznaky sluchové choroby BS. Stav se rychle zhoršuje, 7.9. na příkaz lékaře žádá BS o zproštění povinností v divadle. Divadelní družstvo přizná BS penzi 1200 zlatých ročně.

září
Začátek kompozice symfonické básně Vyšehrad.

20.10.
Oboustranná ztráta sluchu.

18.11.
Navzdory krutému zdravotnímu stavu dokončuje BS Vyšehrad. O dva dny později začíná komponovat symfonickou báseň Vltava.

8.12.
Dokončena partitura symfonické básně Vltava.


1875

leden
Začátek kompozice symfonické básně Šárka.

20.2.
Dokončena partitura symfonické básně Šárka.

14.3.
Na Žofíně premiéra Vyšehradu. 4.4. na stejném místě premiéra Vltavy.

duben a květen
BS odjíždí do Würzburku a do Vídně na léčení, vrací se bez velkých nadějí.

léto
Kompozice symfonické básně Z českých luhů a hájů.

11.11.
E. Krásnohorská předá BS libreto k opeře Hubička. Kompozice začne ještě v listopadu.
Mezi BS a jeho ženou Betty se prohlubuje odcizení.


1876

3.6.
BS se definitivně rozchází s Betty; odjíždí z Prahy do Jabkenic k rodině Schwarzových.
Počátek kompozice smyčcového kvartetu Z mého života.

29.7.
Dokončena partitura opery Hubička.

7.11.
Premiéra Hubičky v Prozatímním divadle.

10.12.
Premiéra symfonické básně Z českých luhů a hájů.

29.12.
Dokončen kvartet Z mého života.


1877

17.3.
Premiéra Šárky.

11.4.
BS jmenován čestným členem Umělecké besedy.

25.4.
V Jabkenicích dokončeny klavírní polky Z českých tanců (I. díl).

16.6.
Ztráta posledních zbytků sluchových vjemů.

léto
Práce na nové úpravě Dvou vdov.

23.7.
BS obdržel od E. Krásnohorské libreto 1. dějství k opeře Tajemství a začíná komponovat.


1878

15.3.
V Prozatímním divadle premiéra nové (konečné) verze Dvou vdov.

31.5.
Dokončena partitura opery Tajemství. Předehra bude přidána 15.7.

18.9.
Premiéra Tajemství v Novém českém divadle.

20.9.
Dokončena partitura konečné verze České písně.

13.12.
Dokončena partitura symfonické básně Tábor.


1879

9.3.
Dokončena partitura symfonické básně Blaník.

29.3.
V Konviktě se poprvé veřejně hraje kvartet Z mého života.

léto
Kompozice druhé řady Českých tanců.

během roku
Počátek kompozice opery Čertova stěna.


1880

4.1.
Na Žofíně slavnostní koncert k 50 letům umělecké činnosti BS. BS i přes ztrátu sluchu hraje na klavír.

18.9.
BS naposledy navštěvuje rodnou Litomyšl, nyní při odhalení pamětní desky.

15.10.
BS dokončuje kompozici sboru Věno.

konec roku
Kompozice dua Z domoviny pro housle a klavír.


1881

16.5.
Premiéra sboru Věno v Novoměstském divadle.

11.6.
Premiéra Libuše při příležitosti otevření Národního divadla.

4.10.
Na koncertu v Písku vystupuje BS naposledy jako klavírista (je výroční den jeho prvního klavírního vystoupení před 51 lety v Litomyšli).


1882

17.4.
Dokončena partitura opery Čertova stěna.

5.5.
Jubilejní 100. představení Prodané nevěsty - v Novém českém divadle.

29.10.
Premiéra Čertovy stěny (poslední dokončené opery BS) v Novém českém divadle.

5.11.
Na Žofíně první souborné provedení cyklu symfonických básní Má vlast.


1883

12.3.

20.5.
Dokončena kompozice sboru Naše píseň.

13.9.
Dokončena partitura Pražského karnevalu, poslední orchestrální skladby.

18.11.
Národní divadlo je po požáru znovu otevřeno Libuší.


1884

25.2.
BS naposledy komponuje. Choroba přechází do kritického stadia.

22.4.
BS převezen do Prahy do ústavu pro choromyslné.

12.5.
Smrt.

15.5.
Pohřeb na Vyšehrad.


počítadlo.abz.cz